شرکت داده ورزان نوین شایان (شرکت دانش)

معرفی شرکت

شركت داده ورزان نوين شايان با هدف طراحی و توسعه نرم افزار های كاربردی در حوزه فعاليت های مرتبط با كسب و كارهای مجازی و مطالعات، امكان سنجی، طراحی و پياده سازی سيستم های مديريت اطلاعاتی و ارائه راهكار های جامع متناسب با ارتقای دانش و تخصص در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 1399 به ثبت رسيد.

در اين شركت مشاوره هایی در خصوص ارزيابی و تهيه گزارش های توجيهی در طرح‌ های كسب و كار، فرآيندهای كارآفرينی و بازاريابی، ارزش گذاری طرح‌ ها، فناوری ها و دانش فنی، شبكه‌سازی ميان كسب و كارهای موجود و اجرای فرآيندهای انتقال، اكتساب، توسعه و تجاری سازی فناوری و دانش فنی انجام می پذيرد.

در راستای اهداف ذكر شده، حضور در نمايشگاه ها و همايش های داخلی و خارجی و همچنين شركت در مناقصات و مزايده های دولتی و خصوصی، ايجاد دفاتر فروش و شعب استانی و قبول نمايندگی از شركت های داخلی و خارجی نيز از جمله اهداف اين شركت در راستای اعتلای سياست ها و ارتقا و رشد بخش خصوصی در نظام اقتصادی كشور می باشد.

هدف متعالی شركت

ارائه خدمات داده‌ ورزی و نرم افزاری در محيطی امن با پشتيبانی مطمئن و خدمات مشاوره ای در حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات با هدف شفاف سازی در راستای ارتقاء سلامت اداری و نظام فناوری اطلاعات و ارتباطات كشور

اهم فعاليت های شركت دانش

طراحی و توسعه نرم افزار های كاربردی

فعاليت های مرتبط با كسب و كار های مجازی

طراحی، ساخت و ارائه و پشتيبانی بسته های نرم افزاری

U

مطالعه و امكان سنجی و توسعه و پياده سازی سيستم های مديريت اطلاعاتی

طراحی، نصب و نگهداری و پشتيبانی سرويس ها و تجهيزات حوزه فناوری اطلاعات

انتقال دانش فنی از كشور و بالعكس در حوزه فناوری اطلاعات

فعاليت در حوزه امنيت شبكه های رايانه ای و انجام پروژه های داده آمایی

مشاوره، طراحی و پياده سازی سيستم های پايش تصويری و حفاظت محيطی

ارائه مشاوره در زمينه فناوری اطلاعات و امنيت شبكه به بخش های دولتی و خصوصی

مشاوره ، ارزيابی و تهيه گزارش های توجيهی در طرح های كسب و كار

مشاوره در خصوص معرفی، بهم‌ ‌رسانی و شبكه سازی ميان كسب و كارها

مشاوره و انجام فرآيند كارآفرينی و راه اندازی كسب و كار و فروش و بازاريابی مجاز غير هرمی و غير شبكه ای

تامين نيروی انسانی مورد نياز شركت

شركت در نمايشگاه ها، همايش ها و مناقصات و مزايده های دولتی و خصوصی داخل و خارج از كشور

برنامه های عملياتی دانش در سال جاری

برنامه 1

توانمندسازی نيروی انسانی در جهت انجام پروژه ها به نحو احسن

برنامه 2

جذب و بازاريابی پروژه ها در راستای شكوفايی فعاليت دانش

برنامه 3

توسعه فنی و سرمايه گذاری در راستای اهداف متعالی دانش

منشور سازمانی دانش

ما به عنوان اعضای شرکت دانش به ارزش های اخلاقی و اصول رفتار های فردی و سازمانی ذيل را باور داشته و برای ایجاد ثبات و نهادینه شدن آنها و تحقق اهداف متعالی شرکت از هیچ کوششی، در هیچ زمان و مکانی دریغ نخواهیم داشت:

تعهد و پایبندی

تعهد و پایبندی به اصول در تمامی ارتباطات و تعاملات

برخورداری از روحیه بالا

برخورداری از روحیه بالای مسئولیت پذیری، پاسخگویی و نقد پذیری و تقویت روحیه همکاری تیمی

رعایت همیشگی احترام، ادب، متانت، خوشرویی، خوش صحبتی

رعایت همیشگی احترام، ادب، متانت، خوشرویی، خوش صحبتی نسبت به همکاران، مشتریان مراجعین و تمامی کسانی که به نحوی با شرکت در ارتباط خواهند بود

برخورداری از توانمندی ”صبر فعال”

برخورداری از توانمندی ”صبر فعال” به معنای پیگیری مداوم و هوشمندانه امور تا حصول نتیجه مطلوب

التزام عالی

التزام عالی به اجرای صحیح، دقیق و به موقع تعهدات و مسئولیت های حرفه ای

مقید و متعهد

مقید و متعهد به حفظ اسرار و اطلاعات شركت

استفاده بهینه از منابع و امکانات

استفاده بهینه از منابع و امکانات شرکت در راستای اهداف سازمانی

توجه به اصول حرفه ای و رعایت اخلاق تجاری

توجه به اصول حرفه ای و رعایت اخلاق تجاری به منظور ارتقاء جایگاه نام شرکت

تلاش مداوم

تلاش مداوم برای کاهش ریسک های تجاری و تلاش مستمر در جهت حداکثر سازی سود شرکت

در اولویت قراردادن رضایت و مطلوبیت

در اولویت قراردادن رضایت و مطلوبیت مشتری

ترویج اقدامات

ترویج اقدامات در ارتباط با توسعه پایدار در شركت

پيش بينی اهداف و برنامه های دانش در سال 1401

هدف 1

عقد قرادادهای توسعه نرم افزاری و تقويت پشتيبانی آن ها

هدف 2

توسعه بازاريابی مرتبط با كسب و كارهای مجازی

هدف 3

توسعه خدمات مشاوره ای در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات

هدف 4

همكاری با شركت های دانش بنيان در راستای توسعه خدمات نرم افزاری و سخت افزاری دانش

با ما در ارتباط باشید

تهران

تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه، خیابان سهند، کوچه متحیر شرقی، پلاک ۳۰، طبقه پنجم

ایمیل

تلفن

آیا شما آماده شروع هستید؟

در ارتباط باشید …