خدمات امنیتی مدیریت شده

(نمایندگی فروش خدمات شرکت بهین راهکار)

هرگونه سرویس امنیت سایبری را که بتوان به یک شرکت خارجی برون سپاری کرد، می توان در لیست خدمات MSS (Managed Security Services) در نظر گرفت و به هر شرکتی که توانایی ارائه اینگونه خدمات را دارد MSSP (Managed Service Provider) گفته می شود.

MSSP

خدمات MSSP دارای 6 طبقه بندی می باشد:

خدمات مشاوره

 

 

خدمات مدیریت بستر امنیت شبکه

خدمات شناسایی و پایش رخدادهای امنیت سایبری (SOC)

خدمات تست نفوذ و ارزیابی آسیب پذیری

خدمات انطباق پذیری با استانداردها و سیاست های سازمانی

خدمات واکنش به رخدادهای امنیتی (CSIRT)

خدمات ما

خدمات مشاوره MSSP

خدمات مشاوره در خرید محصولات (سخت افزاری و نرم افزاری) امنیت سایبری سازمان

خدمات مشاوره در طراحی و بازطراحی سرویس های امنیت سایبری سازمان

خدمات مشاوره در استخدام و مدیریت منابع انسانی دپارتمان امنیت

خدمات مشاوره در طراحی و بازطراحی زیرساخت های امنیت سایبری سازمان

خدمات مشاوره در تولید محصولات امنیت سایبری انحصاری در سازمان

شروع کنید

 همین حالا با کارشناسان ما تماس بگیرید