سامانه جامع مانیتورینگ زیرساخت شبکه

(نمایندگی فروش خدمات شرکت بهین راهکار)

Operation Manager راهکار پایش و مانیتورینگ یکپارچه ارائه شده توسط شرکت Microsoft می باشد. با پیاده سازی این راهکار می توان مانیتورینگ تمامی سخت افزارها و نرم افزارهای موجود در سازمان، پاسخ گویی هوشمندانه به اطلاعتی که فرآیند های مانیتورینگ ایجاد می کند و پایش سرویس های سازمان را بطور کامل انجام داد.محصول SCOM شرکت  Microsoft به عنوان زیرساخت پایش و مانیتورینگ قابلیت های بومی سازی و شخصی سازی شیوه پایش سرویس براساس نیازهای خاص راهبران شبکه را ممکن می سازد.

به بیان دیگر با بکارگیری Management Pack های از پیش تعریف شده و یا آماده شده توسط خود راهبر می توان تمامی المان های زیرساخت شبکه و سرویس را بطور دلخواه استفاده نمود.

ویژگی های سامانه SCOM

 

قابلیت مانیتورینگ زیرساخت های مجازی و فیزیکی

امکان مانیتورینگ تمامی پلتفرم های وینذوزی لینوکسی

قابلیت تعریف داشبوردها و Gauge های سازمانی

قابلیت اشکال زدایی پیشگیرانه قبل از وقوع حادثه

امکان مانیتورینگ زیرساخت شبکه به صورت Agent و Agentless

امکان مانیتورینگ سرویس ها با تمامی مولفه ها

قابلیت تعیین سطح SLA به ازای هر سرویس

امکان سفارشی سازی و تولید گزارشات خاص منظوره

همین الان یک وقت مشاوره بگیرید

شروع کنید